Vrchní (nadparapetní) část | Wavex - Wavex

Menu
ikona

Vrchní (nadparapetní) část

 

Princip navrženého systému a jeho vývoj

Balkonový systém VARIO je universálním řešením uzavření balkonů a lodžií panelových domů a je koncipován tak, aby byl použitelný pro všechny modulové rozměry i konstrukční soustavy. Vývoj celého systému probíhal ve spolupráci s týmem odborníků z katedry obvodových plášťů budov ze stavební fakulty ČVUT Praha, kteří zároveň svými výpočty nadimenzovali sílu hliníkových profilů i bezpečnostního kaleného skla tak, aby systém jako celek byl schopen čelit všem zatížením včetně tlaku větru v nejvyšších podlažích budov.

Dotažení jednotlivých částí systému do podrobných výrobních výkresů s udanými přípustnými tolerancemi provedla soukromá technická kancelář tak, aby byla zaručena kompaktnost systému a jeho nejoptimálnější funkčnost.

V neposlední řadě byl celkový design AI-profilů dořešen kolektivem architektů. Počítačovým zpracováním byly nalezeny ideální linie a tvary v návaznosti všech pohledových ploch, aby i celkový výsledný dojem odpovídal nárokům nadstandartního provedení.

Základní popis

Tato část systému je tvořena kombinací hliníkových profilů, nerezových a umělohmotných součástí a bezpečnostního kaleného čirého skla ti. 6 mm.

Horní pojezdový a spodní vodící profil jsou řešeny tak, aby bylo možné především v letních měsících jedno či všechna okna otevřít a přemístit buď k jedné či oběma stranám lodžie, čímž se celý prostor zpřístupní přirozenému proudění vzduchu a případnému pronikání přímých slunečních paprsků. Zároveň je možné v uzavřeném stavu okna uzamknout, čímž je zabráněno nežádoucímu vniknuti na lodžii z vnějšího prostoru, což má z hlediska bezpečnosti velký význam v přízemních bytech či naopak bytech v posledních podlažích budov, kde často dochází k vniknutí a vykradení právě z prostorů střechy.

V otevřeném stavu jsou okna pevně zajištěna u boku lodžie pomocným mechanizmem proti nežádoucímu pohybu a tím poškození v případě silnějšího prouděni větru.

Nosné konstrukční prvky

Celá konstrukce je tvořena kombinaci hliníkových profilů a bezpečnostního kaleného skla ti. 6 mm. Vzhledem k normové hodnotě pro osvětleni místnosti za lodžií je sklo dodáváno v čiré barvě. Jde o tzv.zavěšenýsystém, kdy celou váhu přenáší vrchní pojezdový profil, přičemž spodní lišta je pouze vodící a zároveň je opatřena otvory pro odtok dešťové vody. Z vnější strany je připevněn parapetní plech, z vniřní pak horní a spodní začišťovací lišty. Jako materiál může být použit hliníkový plech, případně pozinkovaný plech v příslušné barvě dle přáni zákazníka. Oba profily mají v určitém místě otvory pro možnost vyjetí pevných posuvných čepů a tím je umožněno otevření i posuv jednotlivých skleněných tabuli, které jsou zatmeleny v horní a spodní liště, přičemž svislé hrany jsou pouze zabroušeny. Tím vzniká dojem celistvé prosklené plochy a výhled není rušen jakýmkoliv rámem. Výška tabuli je závislá na typu stavby, šířka je též proměnlivá, řádově však 600 mm. K pojezdům jednotlivých dílů je použit plast s nejlepšími kluznými vlastnostmi a minimálním otěrem - ultravysocemolekulární polyethylen- ozn. PE-UHMW.Kotvení horni- vrchní profil je kotven ke stropní konstrukci chemickou kotvou firmy HILTI (ozn. HIT) pomocí závitového pouzdra a kotevního šroubu M8<, který umožňuje zároveň vodorovné usazení profilu bez ohledu na nerovnost stropní konstrukce. V závislosti na kvalitě materiálu (cihel či betonu) udává výrobce únosnost jedné kotvy v tahu Nrec=1-3,5 kN a ve smyku Vrecl=1‚5-4,0 kN. Osová vzdálenost jednotlivých kotev je cca 600 mm.

Kotveni spodní - spodní vodící profil je pevně přišroubován ke kotvícímu můstku, jež je připevněn ke stávající konstrukci zábradlí, případně k přídavným kotvícím prvkům řešícím individuelní provedení parapetních části. V případě lodžiového parapetního panelu či zdiva je kotvení provedeno opět chemickou kotvou.

Těsnění - mezi sklem a zasklívacím profilem je vždy transparentní silikonový tmelDOW CORNING, sloužící jednak jako dokonalé těsněni a dále jako vynikající materiál ke spojení skla s hliníkem. U jednotlivých skládacích tabulí je v horní i spodní části dvojité kartáčkové těsnění SCHLEGEL, zabraňující vniknuti prachových částic z vnějšího do vnitřního prostoru lodžie.

Antikorozní úpravy - hliníkové profily mají ve standartním provedení povrchovou úpravu elox, ostatní mechanické části jsou pak pozinkovány, pohledové pochromovány. Tím je zaručena dostatečná životnost celého systému, ale i zlepšení vizuelních vlastnosti. Zároveň není vyloučena možnost jiné povrchové úpravy s obdobnými kvalitativními účinky (např. prášková technologie).

Pohledové dokončovací práce -  v nadparapetnl části jsou krajní okna z důvodu nerovnosti bočních stěn lodžie vzdálena cca 1,5 cm od kraje a vzniklé spáry pak překryty hliníkovým profilem tvaru L. Veškeré viditelné pohledové spáry v parapetní části, vznikající především v krajích lodžie, jsou řešeny přetmelením či přelištováním. Materiálem k provedení těchto začišťovacích prací může být dřevo, hliníkový či pozinkovaný plech, plast apod. s vhodně laděnou povrchovou úpravou s vhodným barevným odstínem. Způsob uchycení lišt může být libovolný a záleží na konkrétních podmínkách.