Odborná způsobilost | Wavex - Wavex

Menu
ikona

Odborná způsobilost

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17513 pod identifikačním číslem (IČO) 47537272 a má dle § 47 odst. 1 a 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů vydán živnostenský list s předmětem podnikání Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a dále Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Dále je společnost držitelem Certifikátu systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009 pro Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a Sklenářské práce – výroba, dodávka a montáž variabilních systémů zasklívání, vydaným akreditovanou společností Qualiform Brno.

Firma Wavex, spol. s r.o. je podle ustanovení § 10 zákona č. 22/1997 Sb. držitelem výrobkového certifikátu na výrobek Systém dodatečného zasklívání lodžií VARIO, vydaným Autorizovanou osobou VÚPS Praha a také mezinárodního certifikátu typu TÜV, vydaného firmou TÜV CZ s.r.o. Praha.

Společnost na své výrobky dodává zákazníkům Prohlášení o shodě, STO (Stavební technické osvědčení) a v případě potřeby (především pro účely stavebního povolení) i Projektovou dokumentaci, Hygienický posudek a Expertizní požární zprávu.

Svým zákazníkům garantujeme z odborného hlediska maximální profesionalitu a totéž požadujeme po všech svých dodavatelích a odběratelích, kteří se vždy musí prokázat platným Potvrzením o proškolení a souhlasu k montáži našeho výrobku.

Všichni naši pracovníci absolvují pravidelná školení, související s naší činností, zejména BOZP, PO, lékařské prohlídky, školení svářečů, řidičů, VZV atd.

Přehled všech našich certifikátů naleznete na stránce Certifikáty