Orientační ceník pro zasklení lodžií bezrámovým systémem VARIO | Wavex - Wavex

Menu
ikona

Orientační ceník pro zasklení lodžií bezrámovým systémem VARIO

PROSKLENÍ HORNÍ (nadzábradelní) ČÁSTI (od madla ke stropu)

U běžných rovných lodžií s výškou uzavření asi 1,5m vycházejí následující ceny:

Délka lodžie                                                  Cena bez DPH

2,4 m                            .................                  12.950,- Kč

3,0 m                            .................                  15.300,- Kč

3,6 m                            .................                  17.400,- Kč

4,2 m                            .................                  19.300,- Kč

5,2 m                            .................                  22.100,- Kč

5,8 m                            .................                  23.400,- Kč

 

V uvedených cenách je zahrnuto odborné zaměření (zdarma), zpracování výrobní a montážní dokumentace (zdarma), vlastní dodávka včetně montáže i dopravní náklady (v rámci regionu výrobce).

Předmětem ceny není DPH (15%, příp. 21%), pronájem závěsných lávek či lešení (předpoklad montáže přes byt uživatele), zábor pozemku apod.

Cena pro zasklení rovných lodžií jiných délek se stanovuje úměrně k cenám výše uvedeným.

V případě řešení atypických zakázek komplikujících výrobu i montáž (zasklívání předsazených rohových či jinak tvarově zalomených lodžií, abnormální nerovnost stropní konstrukce či stěn, průhyb zábradlí, absence stropní konstrukce, poruchy lodžiových panelů apod.) se definitivní cena stanovuje individuálně na základě konkrétních podmínek, zvoleného technického řešení a přáních zákazníka.

Při hromadných objednávkách (již od dvou ks) poskytujeme zajímavé množstevní slevy !!!, jejichž výše závisí na rozsahu a povaze zakázky. V případě zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

 

UZAVŘENÍ PARAPETNÍ ČÁSTI (prostor zábradlí)

VARIANTA A:  zachování původního zábradlí

Tato varianta se většinou týká lodžií se zděným či betonovým zábradlím, kde buď není třeba vůbec žádná úprava, případně pouze dotěsnění vzduchové spáry u podlahy. S ohledem na malou spotřebu některého z nejčastěji používaných těsnících materiálů (plech, sklo, polykarbonát, CETRIS apod.) se ceny za tuto úpravu pohybují většinou v řádu stokorun a nemají tak zásadní vliv na navýšení ceny zasklení. Totéž platí i u ocelových či hliníkových konstrukcí zábradlí s plnou výplní (drátosklo, bezpečnostní lepené sklo, MAX desky, CETRIS desky apod.), kdy je většinou potřeba dotěsnit jen spáry v řádu několika centimetrů po obvodě rámu (u podlahy a bočních zdí či panelů).

Horší a finančně náročnější variantou je již dotěsnění zábradlí, které mají buď jen z části (např. 1/3 či 2/3 plochy), případně v celé délce lodžie výplň pouze z tyčoviny. Zde je již nutná instalace těsnící výplně na větší plochu, která se většinou realizuje z vnitřní strany přes pryžové těsnění do speciálních Al-lišt z důvodu dilatace. Cena je odvislá od zvolené materiálové varianty a případně její barvy a také skutečné spotřeby. Proto je třeba počítat s nákladem od cca 500,- až 1.200,- Kč/m2 bez DPH, u dražších materiálů i více. Podle velikosti lodžie pak může činit tato část dodávky i několik tisíc Kč.


VARIANTA B: odstranění původního zábradlí a nahrazení novým

K této variantě se většinou přistupuje a koplexních revitalizací objektů nebo tehdy, vykazuje-li stávající zábradlí vysoký stupeň poškození (hloubková koroze ocelových prvků, popraskané výplně, uhnilé kotvení apod.). Nové zábradlí dodáváme buď ocelové s kvalitní povrchovou úpravou (žárový zinek, vypalovaná prášková barva), případně hliníkové opět v barvách dle vzorníku RAL. Výplní může být buď sklo (bezpečnostní v různých barvách a skladbách), případně plný materiál (MAX deska, CETRIS deska, TAHOKOV atd.).Ceny se pak pohybují v závislosti na typu konstrukce, výplně, způsobu kotvení a délce lodžie v rozmezí od cca 8.000,- až 25.000,- Kč bez DPH včetně montáže.

Výše uvedené ceny je třeba považovat za orientační, přesné kalkulace se provádějí až ná základě detailní specifikace této části dodávky.

 

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍ ZAKÁZKY

  1. písemná či telefonická závazná objednávka
  2. návštěva našeho odborného pracovníka, který provede prohlídku a zaměření lodžie, zjistí konkrétní podmínky k montáži a návrhne po dohodě se zakázníkem optimální technické řešení se zvolením vhodných materiálů, jejich rozsahu použití, barevnosti apod.
  3. vypracování a zaslání přesného položkového rozpočtu se specifikací a množstvím jednotlivých materiálů s uvedením celkové ceny bez DPH, poskytnutím případné množstevní či jiné slevy, DPH a celkové ceny k úhradě
  4. vypracování a zaslání návrhu smlouvy o dílo s přesnou specifikakcí předmětu díla (základní rozměry, počet skel, způsob jejich otevírání, řešení spodní zábradelní části), dodací lhůtou, závaznou cenou i záručními podmínkami
  5. termíny: zaměření (cca 3-5 dnů od objednání), vlastní dodávka v horizontu 4 - 6 týdnů od odsouhlasení ceny a obdržení podepsané smlouvy o dílo
  6. doba montáže: v závislosti na velikosti a tvaru lodžie, rozsahu prací a dalších vlivů se u běžné lodžie pohybuje v rozmezí 3 - 8 hodin
  7. platební podmínky: bez nutnosti složení zálohy, zakázka se hradí v plné výši až po předání díla bez vad a nedodělků