Spodní (parapetní) část | Wavex - Wavex

Menu
ikona

Spodní (parapetní) část

 

Typové rozdělení

V zásadě lze parapetní část lodžií rozdělit do dvou základních skupin.

A) Lodžie se zděným či betonovým parapetem jsou z hlediska úpravy nejsnadnější. Buď není potřeba vůbec žádný zásah do této konstrukce, nebo jen dotěsnění případných vzduchových spár především u podlahy, sloužících do této chvíle jako odtok deštové vody z otevřené lodžie.

B) Druhým a zřejmě nejvíce rozšířeným způsobem je kombinace ocelové konstrukce s výplní drátosklem, ocelovou tyčovinou, plechem, dřevem či jiným výplňovým materiálem. Zde se pak nabízí řešení zachovat původní konstrukci a využít ji k připevnění různých druhů obkladových materiálů z vnitřní či venkovní strany. Pokud stav této konstrukce již není odpovídající a koroze je v pokročilém stadiu, kdy i sebelepší nátěr není řešením, nabízí naše firma i výměnu této části, kdy po odstraněni původní zkorodované ocelové konstrukce dojde k osazení nového ocelového rámu, členěného na několik poli v závislosti na délce lodžie. Vodorovný nosník u podlahy a v místě původního madla i svislé stojky jsou tvořeny uzavřeným profilem jäckel. Konstrukce může být řešena jako celosvařená nebo jako dělená. Výplní je vždy bezpečnostní kalené sklo, které je vsazeno mezi dvě hliníkové lišty a těsněno jednak samolepícím pryžovým těsněním a následně i silikonovým tmelem. Povrchovou úpravu celé ocelové konstrukce tvoří ve většině případů vypalovaná prášková barva (COMAXIT) v odstínu dle vzorníku RAL.

 
Řešení bez nutnosti kotvit novou konstrukci do podlahy lodžie

U této varianty dochází k drobným změnám u ocelového rámu. S ohledem na statický výpočet konstrukce je horní vodorovný nosník (madlo) tvořen opět uzavřeným profilem, ale větších rozměrů z důvodu přeneseni vodorovných sil. Ostatní části konstrukce zůstávají bez změny. Podepření celého zábradlí je zajištěno v místě svislých stojek rektifikačními patkami z nerezové oceli se silonovými či pryžovými podložkami.

Kotvení :

Kotvení k obvodovému svislému panelu lodžie je provedeno přes ocelový profil, k podlaze pak přes kotevní patky. Vlastním materiálem může být v závislosti na kvalitě betonu buď rozpěrná ocelová hmoždinka, případně chemická kotva.

Dotěsnění :

V případě zasklení i nadparapetni části jsou dilatační spáry konstrukce u bočních panelů a podlahy vyplněny polyuretanovou výstelkou a z vnitřní i venkovní strany dotmeleny silikonovým resp. acrylátovým tmelem. Z venkovní strany u podlahy je možno osadit nový parapetní plech