Technická způsobilost | Wavex - Wavex

Menu
ikona

Technická způsobilost

S ohledem na získané, trvale obnovované a platné osvědčení a certifikáty k naší činnosti splňujeme jako odborná firma požadavky na technickou způsobilost i pro realizaci veřejných zakázek na stavební práce podle § 56 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Management a všichni další pracovníci firmy odpovědní za provádění díla jsou držiteli požadovaného osvědčení o vzdělání a profesní kvalifikaci, stejně tak i o zdravotní způsobilosti.

Naše společnost zaujímá významný tržní podíl při realizaci systémů dodatečného zasklívání lodžií a balkónů budov, proto vedení společnosti spolu s jejími zaměstnanci, dalšími spolupracovníky a obchodními partnery usiluje o udržení a další posilování této pozice. Také proto byl ve společnosti zaveden systém managementu kvality v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 s cílem:

  • neustálé zvyšování efektivnosti
  • trvale poskytovat produkty a služby na vysoké úrovni dle požadavků zákazníků
  • vytvářet podmínky pro zvyšování spokojenosti zákazníků
  • sledovat a implementovat do výrobního procesu nové technologie za účelem vylepšení a zkvalitnění našich výrobků a služeb
  • zajišťovat uplatňování efektivních způsobů komunikace se zákazníky, dodavateli a obchodními partnery
  • zajišťovat plánování a uplatňování procesů monitorování, měření a kontroly kvality

Veškeré naše práce jsou prováděny řádně, dle platných technických norem a požadavků zákazníka, což je dáno projektovou dokumentací a písemně zakotveno v každé ze smluv o dílo, uzavírané s našimi zákazníky.

O technické způsobilosti naší firmy nejlépe vypovídá seznam dosavadních zakázek, který naleznete ve složce Reference-Přehled akcí a také současná výrobní a montážní kapacita, týkající se cca 2.000 ks zasklení a více jak 1.000 ks zábradlí za každý kalendářní rok.